Заборонено копіювати документи певного типу з метою видачі копії для оригіналу.

Фінансові документи

Юридичні документи

Крім того,  Співробітникам компанії забороняється:

Приймаються наступні документи для комп'ютерної обробки, друку та тиражування:

Документи з печатками і штампами приймаються до копіювання тільки з написом «ксерокопія» безпосередньо на тексті документа, або для копіювання чорного кольору;